rev- og mårskinn på veggen

Info om Prosjektet JaktiLierne.no

JaktiLierne.no er et flerårig prosjekt med det formålet å skape aktivitet og entusiasme rundt temaet smårovviltjakt, forvaltning og ivareta de tradisjonene knyttet til dette.

 

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse som inneholder:

  • målsetninger
  • tiltak
  • organisering
  • økonomi

og prosjektbeskrivelsen vil være dokumentet som styrer prosjektet i minimum 5 år fremover. Selv om prosjektet er tidsbegrenset, så er det en viktig målsetning i seg selv å få i gang ordninger som er bærekraftige med tanke på å “drive seg selv” i fremtiden, slik at Lierne opprettholder en aktiv og effektiv småviltforvaltning.

Les mer om JaktiLierne.no.