Sist avholdte Arrangementer

Førjulsjakt med støver og hihund

Lierne Lierne

Lørdag 2. desember og søndag 3. desember vil det igjen bli mulighet for å delta på rødrevjakt med støver og […]

Førjulsjakt med støver og hihund

Lierne Lierne

Lørdag 3. desember og søndag 4. desember vil det igjen bli mulighet for å delta på rødrevjakt med støver og […]

Førjulsjakt med støver og hihund

Lørdag 4. desember og søndag 5. desember vil det igjen bli mulighet for å delta på rødrevjakt med støver og […]