dsc_4353

Frist for kontroll av innmeldt felt vilt 20. april

Fellingsbørsen:

De som har meldt inn felt vilt på fellingsbørsen må huske å få disse forevist og kontrollert hos grendekontakt slik at de kan godkjenne innmeldingen(e) på fellingsbørsen.

Fristen for å få kontrollert innmeldt felt vilt hos grendekontakt er 20. april 2024.

NB! Innmeldinger som ikke er kontrollert og godkjent innen denne fristen vil bli slettet fra fellingsbørsen, og poeng/ skuddpremie samt eventuell mulighet for dagskvote-fordel hos Fjellstyret påfølgende sesong vil falle bort.

Tips: Når du er innlogget på jaktilierne.no får du opp en liste over hvilke av dine innmeldinger som avventer kontroll, nederst på siden fellingsoversikt. Skriv gjerne ut denne listen (merk og skriv ut valgt tekst) og ta med sammen med viltet som skal kontrolleres. Da får grendekontakten en oversiktlig liste med tilhørende ID-nummer over hvilke innmeldinger som skal godkjennes.

Om du er innlogget, får du opp en liste over dine innmeldinger som avventer kontroll, nederst på fellingsoversikten.
Om du er innlogget med din bruker på Jaktilierne.no, og går inn på fellingsoversikt får du opp en liste over dine innmeldinger som avventer kontroll, nederst på fellingsoversikten.
Innlevering av felt rev (NINA):

Som i foregående sesonger ønskes det å få inn felte rever til analyse.

Det er ønskelig å få inn revene til innfrysing så raskt som mulig:

Siste frist for innlevering av felt rev er 20. april 2024

Ta kontakt med grendekontakt for innlevering av felt rev. Reven skal merkes godt med FellingsID og Jegernavn, og det må brukes merkelapp som ikke faller av ved håndtering. Om du ønsker å ta vare på skinnet, kan reven flåes før innlevering. Alle som leverer inn rødrev til forskningen (NINA) vil være med på trekning av 2 x trekningspremier.