camp_villmark2

Camp Villmark 2023

JaktiLierne og Mont. Li deltok på Camp Villlmark i Lillestrøm 24.- 26. mars.

Her viste vi frem JaktiLierne`s mål og tiltak, og hvilke effekter dette har gitt på «smårovviltbestandene» og på hønsefugl- og harebestandene. Vi ønsket også å komme i kontakt med andre som er interessert i starte /videreutvikle liknende prosjekt. 

Videre var det et viktig mål å synliggjøre at smårovviltet er en ressurs som kan brukes til å lage kvalitetsprodukter. Her ble Mont. Li presentert som en bedrift som utnytter pelsressursen av rev og mår, og at bedriften på mange måter kan ses på som et produkt som har «sprunget ut i kjølvannet» av JaktiLierne. Mont. Li markedsførte sine produkter som garvet skinn, pelskrager og klær med pels. Alt med pels fra rev og mår fra Lierne.

Vi fikk også møte vår største bidragsyter, Trygve Gotås fond, noe som bidro til bedre relasjon for fremtiden. Spesielt var det fint å møtes i virkeligheten, samt å drøfte videreutvikling av samarbeidet.

Deltakelsen på Camp Villmark gav oss flere erfaringer. Først og fremt fikk vi mange gode tilbakemeldinger på JaktiLierne- prosjektet når vi la frem våre tiltak og resultater. Herunder var tydeliggjøring av hva som er en av de viktigste suksessfaktorene, nemlig oppslutning og samarbeid mellom jegere, grunneiere, kommunen og Fjellstyrene i Lierne. På samme tid fikk vi gode tilbakemeldinger på prinsippet med å utnytte pelsressursen bedre.

Interessen for Lierne som jakt- kommune var relativt stor, men vi opplevde også at det var bra interesse for JaktiLierne- prosjektet blant de som var interessert i å starte opp eller ville videreutvikle liknende prosjekt. Videre er vårt inntrykk at det er et uutnyttet potensiale i pels fra rev og mår, da det var stor interesse i produktene (spesielt garvet skinn) fra Mont. Li.

Innhold som ble vist på en TV-skjerm på standen:

Gruppa som deltok på Camp Villmark mener det var interessant og produktivt å delta. Her spesielt med tanke på videreutvikling av JaktiLierne- prosjektet, utvikling og utnytting av pelsressursen, og ikke minst med tanke på å bygge relasjoner med andre potensielle samarbeidspartnere.

JaktiLierne og Mont. Li ønsker å takke våre sponsorer, spesielt Lierne utvikling og Fjelstyrefondet i Lierne som bidro til at dette kunne gjennomføres!