Jakttider

Aktuelle jakttider:

Rødrev
15.07 – 15.04
Mår
01.11 – 15.03
Røyskatt
 21.08 – 15.03
Grevling
 21.08 – 31.01
Kråke
 15.07 – 31.03
Ravn
10.08 – 28.02
Villmink
01.04 – 31.03
Mårhund
 01.04 – 31.03

Komplett oversikt finner du i Forskrift om jakt og fangsttider

Dager med jaktforbud ref. Viltlovens §10:
Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24. desember til og med 31. desember og ikke på langfredag, påskeaften og første påskedag.