Åteutlevering

container

Trenger du åte?

Jaktilierne har et rikholdig lager med gratis velegnet åte i sine frysecontainere.

Dette består hovedsaklig av sekker (20-50kg) med slakteavfall fra elg innsamlet av elgjegerne om høsten og 30kg blokker med kjøttavskjær fra elg.

Vi har også noe fisk som rakfisk, røkt laks og fersk laks som kan være egnet til agn i mår, mink -og røyskattfeller.

Har du behov for åte/ agn, tar du kontakt med en av grendekontaktene for å avtale utlevering.

Her finner du frysecontainerne:

Nordli – Containeren står plassert hos Lierne tre AS (nord for FV74)Sørli – Containeren står plassert hos Liskifer AS