Tillatelse til å legge ut åte

Mattilsynet regulerer tilgangen til å legge ut åte til jakt. JaktiLierne har vært i kontakt med Mattilsynet angående utlegging av åte av elg, rein, og annet vilt, og har fått bekreftet at det ikke må foreligge noen tillatelser for å legge ut åte av vilt/ slakteavfall av vilt.

NB: Dersom det ikke er grunneier som legger ut åte må det alltid foreligge tillatelse fra grunneier.

Videre er det aktuelt å benytte husdyr som åte. Her er det litt strengere regler som gjelder, men det er ikke uoverkommelig å benytte husdyr som åte heller. For å bruke husdyr som åte må følgende gjøres:

Grunneier må melde ifra til Mattilsynets postmottak: [email protected], og opplyse om følgende:

  • Gårds og bruksnummer på eiendom
  • Navn på grunneier
  • husdyrart (høns, gris, etc)
  • tidsperiode i inneværende jaktsesong (fra dato – til dato)