Fellingsbørs

  • Sigvart Hals
  • 233 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 206 poeng
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 179 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 118 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 85 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 61 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 56 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 51 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 48 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 44 poeng
  • Arve Åness
  • 41 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 40 poeng
  • Kevin André Bakken
  • 36 poeng
  • Martin Haugen
  • 35 poeng
  • Vegard Devik
  • 34 poeng
  • Lars Erik Lindahl
  • 32 poeng
  • Jørgen Bergli
  • 32 poeng
  • Kristoffer Okstad
  • 32 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 24 poeng
  • Lars Leirvik
  • 24 poeng
  • Svenn Håvard Bergli
  • 24 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 24 poeng
  • Marita Haugen
  • 22 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 22 poeng
  • Frode Holand
  • 21 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 18 poeng
  • John Ivar Sørløkken
  • 16 poeng
  • Morten Skåle
  • 16 poeng
  • Helge Emanuelsen
  • 14 poeng
  • Jostein Hals
  • 11 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 10 poeng
  • Ove Teigen
  • 9 poeng
  • William Totland
  • 9 poeng
  • Vidar Bruvoll
  • 8 poeng
  • Arnt Reitan
  • 8 poeng
  • Mary Lyngstad-Totland
  • 8 poeng
  • Lars Kristian Bjørnli
  • 8 poeng
  • Tor-Erik Eriksson
  • 8 poeng
  • Erik Vik
  • 8 poeng
  • Stein Erik Granli
  • 8 poeng
  • Leo Lyngstad
  • 8 poeng
  • Arve Aasen
  • 8 poeng
  • Roger Hasselvold
  • 8 poeng
  • Torkild Arvasli
  • 8 poeng
  • Jan Andre Holand
  • 8 poeng
  • Magnus Stenbrenden
  • 8 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 8 poeng
  • Jørn Ove Totland
  • 8 poeng
  • Iver Martinsen
  • 8 poeng
  • Mattias Granheim
  • 6 poeng
  • Kristoffer Kvemo
  • 5 poeng
  • Frode Gåsbakk
  • 3 poeng
  • Daniel Melis
  • 3 poeng
  • Ottar Bergli
  • 3 poeng
  • Toralf Aspnes
  • 1 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Kevin André Bakken
  • 36 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 22 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 10 poeng
  • William Totland
  • 9 poeng
  • Iver Martinsen
  • 8 poeng
  • Torkild Arvasli
  • 8 poeng
  • Erik Vik
  • 8 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 62 stk
  • Mår
  • 88 stk
  • Kråke
  • 98 stk
  • Røyskatt
  • 63 stk
  • Mink
  • 10 stk
  • Ravn
  • 100 stk
  • Grevling
  • 12 stk

Oversikt rev

  • Ole Ivar Ness
  • 7 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 5 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 5 stk
  • Martin Haugen
  • 4 stk
  • Kristoffer Okstad
  • 4 stk
  • Oddvar Aagård
  • 4 stk
  • Vegard Devik
  • 3 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 3 stk
  • Sigvart Hals
  • 3 stk
  • Jørgen Bergli
  • 2 stk
  • Frode Holand
  • 2 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 2 stk
  • Lars Leirvik
  • 2 stk
  • Arve Åness
  • 1 stk
  • Kevin André Bakken
  • 1 stk
  • Vidar Bruvoll
  • 1 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 1 stk
  • Arnt Reitan
  • 1 stk
  • Tor-Erik Eriksson
  • 1 stk
  • Magnus Stenbrenden
  • 1 stk
  • John Ivar Sørløkken
  • 1 stk
  • Jan Andre Holand
  • 1 stk
  • Arve Nordbakk
  • 1 stk
  • Iver Martinsen
  • 1 stk
  • Jørn Ove Totland
  • 1 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 1 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 1 stk
  • Leo Lyngstad
  • 1 stk
  • Lars Kristian Bjørnli
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Leif Arnold Lyngstad
  • 13 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 12 stk
  • Tor Arne Moen
  • 7 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 5 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 5 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 4 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 4 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 4 stk
  • Svenn Håvard Bergli
  • 3 stk
  • Arve Åness
  • 3 stk
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 3 stk
  • Sigvart Hals
  • 3 stk
  • Oddvar Aagård
  • 2 stk
  • Marita Haugen
  • 2 stk
  • Morten Skåle
  • 2 stk
  • Sigve Storaunet
  • 2 stk
  • Kevin André Bakken
  • 2 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 1 stk
  • Torkild Arvasli
  • 1 stk
  • John Ivar Sørløkken
  • 1 stk
  • Roger Hasselvold
  • 1 stk
  • Helge Emanuelsen
  • 1 stk
  • Jostein Hals
  • 1 stk
  • Arve Aasen
  • 1 stk
  • Mary Lyngstad-Totland
  • 1 stk
  • Stein Erik Granli
  • 1 stk
  • Erik Vik
  • 1 stk
  • Lars Leirvik
  • 1 stk
  • Ove Teigen
  • 1 stk