Fellingsbørs

  • Ole Ivar Ness
  • 165 poeng
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 154 poeng
  • Sigvart Hals
  • 147 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 118 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 76 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 56 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 49 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 40 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 40 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 32 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 32 poeng
  • Arve Åness
  • 30 poeng
  • Lars Leirvik
  • 30 poeng
  • Kevin André Bakken
  • 28 poeng
  • Martin Haugen
  • 27 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 24 poeng
  • Kristoffer Okstad
  • 24 poeng
  • Lars Erik Lindahl
  • 24 poeng
  • Frode Holand
  • 21 poeng
  • Jørgen Bergli
  • 19 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 18 poeng
  • John Ivar Sørløkken
  • 16 poeng
  • Morten Skåle
  • 16 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 16 poeng
  • Marita Haugen
  • 14 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 11 poeng
  • Ove Teigen
  • 9 poeng
  • Torkild Arvasli
  • 8 poeng
  • Jan Andre Holand
  • 8 poeng
  • Lars Kristian Bjørnli
  • 8 poeng
  • Arnt Reitan
  • 8 poeng
  • Vidar Bruvoll
  • 8 poeng
  • Erik Vik
  • 8 poeng
  • Roger Hasselvold
  • 8 poeng
  • Stein Erik Granli
  • 8 poeng
  • Mary Lyngstad-Totland
  • 8 poeng
  • Tor-Erik Eriksson
  • 8 poeng
  • Arve Aasen
  • 8 poeng
  • Kristoffer Kvemo
  • 5 poeng
  • Lars Roar Nyborg
  • 3 poeng
  • William Totland
  • 3 poeng
  • Daniel Melis
  • 3 poeng
  • Mattias Granheim
  • 3 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 3 poeng
  • Iver Martinsen
  • 3 poeng
  • Toralf Aspnes
  • 1 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Kevin André Bakken
  • 28 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 11 poeng
  • Torkild Arvasli
  • 8 poeng
  • Erik Vik
  • 8 poeng
  • William Totland
  • 3 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 3 poeng
  • Iver Martinsen
  • 3 poeng

Antall felte

  • Røyskatt
  • 43 stk
  • Rev
  • 43 stk
  • Ravn
  • 59 stk
  • Mår
  • 75 stk
  • Kråke
  • 83 stk
  • Mink
  • 10 stk
  • Grevling
  • 9 stk

Oversikt rev

  • Ole Ivar Ness
  • 5 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 4 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 3 stk
  • Kristoffer Okstad
  • 3 stk
  • Oddvar Aagård
  • 3 stk
  • Martin Haugen
  • 3 stk
  • Sigvart Hals
  • 3 stk
  • Lars Leirvik
  • 2 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 2 stk
  • Frode Holand
  • 2 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 2 stk
  • Arnt Reitan
  • 1 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 1 stk
  • Vidar Bruvoll
  • 1 stk
  • Jørgen Bergli
  • 1 stk
  • Arve Åness
  • 1 stk
  • Tor-Erik Eriksson
  • 1 stk
  • Arve Nordbakk
  • 1 stk
  • Kevin André Bakken
  • 1 stk
  • John Ivar Sørløkken
  • 1 stk
  • Jan Andre Holand
  • 1 stk
  • Lars Kristian Bjørnli
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Lars Johan Skogmo
  • 12 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 12 stk
  • Tor Arne Moen
  • 7 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 5 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 5 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 4 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 4 stk
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 3 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 3 stk
  • Oddvar Aagård
  • 2 stk
  • Arve Åness
  • 2 stk
  • Morten Skåle
  • 2 stk
  • Sigvart Hals
  • 2 stk
  • Lars Leirvik
  • 1 stk
  • Mary Lyngstad-Totland
  • 1 stk
  • Stein Erik Granli
  • 1 stk
  • Erik Vik
  • 1 stk
  • Roger Hasselvold
  • 1 stk
  • Arve Aasen
  • 1 stk
  • Marita Haugen
  • 1 stk
  • John Ivar Sørløkken
  • 1 stk
  • Kevin André Bakken
  • 1 stk
  • Torkild Arvasli
  • 1 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 1 stk
  • Ove Teigen
  • 1 stk