Om prosjektet

JaktiLierne skal innføre ordninger og gjennomføre tiltak som skal resultere i lavere tetthet av smårovvilt i Lierne kommune, med formål å skape et bedre jakttilbud på smårovvilt og samtidig ivareta og øke den jaktbare bestand av hønsefugl!

Jaktilierne er et samarbeidsprosjekt mellom jegere, private grunneiere, Fjellstyrene i Lierne og Lierne kommune der våre mål er å:

  •   Forenkle og forbedre grunneierorganisering for jakt og fangst av smårovvilt.
  •   Gjenskape status, kunnskap og kultur omkring jakt og fangst av rev og mår.
  •   Legge til rette for mer effektiv og intensiv jakt på smårovvilt.
  •   Begrense «menneskeskapte» matkilder til smårovviltet.
  •   Måle effekt av tiltakene gjennom forskning.

For mer informasjon se vår Prosjektbeskrivelse