Mårjakt

Mårjakt foregår som regel som sporingsjakt eller primært med hund (treskjeller) som slippes på spor eller finner måren i frisøk. Det er heller ikke uvanlig at måren kan dukke opp både ved lokkejakt og på åte.

mårspor
Mårspor

Jakt med hund er kanskje den mest effektive jaktformen, men kan være utfordrende både for jeger og hund. På barmark er man som regel avhengig av at hunden finner måren i frisøk, mens man om vinteren har bedre mulighet til lete opp og slippe på spor.

laika og mårspor
Østsibirsk laika klar til å slippes på ferske spor

Hunden følger sporet og hvis den lykkes finner den måren enten i dagleie eller den får uttak på bakken. Ved uttak er det ganske vanlig at måren går i tre. Er det et enkeltstående tre får man en enkel og grei situasjon. I tett skog kan måren derimot ofte hoppe fra tre til tre, da kan det ofte være svært utfordrende å holde kontroll på den både for hund og jeger.

Laika etter mår
Nærkontakt mår og hund = stor fart!

Måren kan ligge i dagleie både oppe i tre , i hulrom under bakken/snøen, i steinur/ blokkmark og lignende, da gjelder det å få den ut. Får måren et forsprang på hunden etter uttak hender det også ganske ofte at den kan krype inn. Generelt er måren god på å utnytte terrenget til sin fordel, og jakten kan variere fra korte jag med rask tresetting, til lange utfordrende jakter som ofte også kan ende i mårens favør.

Måren er lokalisert i treetMåren har gått under bakkenivå

Ting skjer både høyt og lavt under mårjakt!

Mår i tre
Mår i tre

Ikke alltid at måren er like enkel å lokalisere i treet som her…

Vellykket jakt
Vellykket jakt

Det er alltid stas å kunne felle mår for hund etter et godt forarbeid og los!

Hund til mårjakt

Laika -og spetsrasene har ofte stor interesse for mår, men også hunder fra riktige linjer av de øvrige elghundrasene kan være egnet til mårjakt. Uansett rase er tidlig og god preging på mår, samt vellykkede jaktsituasjoner og gode erfaringer avgjørende for utviklingen av en mårjagende hund.  Utfordingen med en hund som primert brukes på elg, vil oftest være at den kan ha lett for å bytte over til elg.