Innlevering av rødrevskrotter

Norsk Institutt for naturforskning (NINA) ønsker å samle inn skrotter fra rødrev som blir fanget eller felt i Lierne kommune, i forbindelse med et større forskningsprosjekt på rødrev. Alle som bidrar med skrotter er med i trekning på til sammen 5 000,- fordelt på èn eller flere premier. JaktiLierne oppfordrer alle som fanger/feller rødrev om å levere inn skrotten. Du kan gjerne flå reven og ta vare på skinnet før du leverer inn skrotten.

Når du har meldt inn fellingen på jaktiLierne.no, merkes reven med ID-nummer og Jegernavn ved innlevering til grendekontakt.

Vi anmoder om at rever leveres eller fryses ned så raskt som mulig for å unngå surning. Innlverte rever som har surnet vil ikke bli med i trekning på premier.