Kunnskap

Her vil det komme fagstoff og litteratur knyttet til jakt, fangst og forvaltning smårovvilt. Vi jobber for tiden med filarkivet, så mer innhold blir tilgjengelig etter hvert.

Filarkiv:

[wpfilebase tag=browser /]

Linker:

Kart:
Finn UTM-kartreferanse med GPS
Finn UTM-kartreferanse på nett
Lover/ forskrifter:
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
Forskrift om jakt- og fangsttider
Mårfangst
Kammeret.no – Mårfangst 2014/15
Facebook gruppe – Fellefangst
Viltkamera.no – Mårfangsttabellen
Youtube – Fällfångst – basics of trapping
(husk gjeldende forskrifter ift. montering og utforming av feller i Norge)
Leverandører av jakt og fangstutstyr
Jaktdepotet.no
Jaktfall.no
Fangstmann.no
Storfangst.no
Langvind.no
Fangstutstyr.no
ABC fritid.no
F&T Fur Harvester’s Trading Post
Schmitt Enterprises, Inc.
Revejakt
Kammeret.no – Revejakten 2014/15
Facebook gruppe – Åtejakt og lokking på rødrev
Pels & pelsing
Norges pelsdyralslag/ Oslo skinnauksjoner
Jakt & fiskeavisa – Viltskinn, en flott ressurs
Jeger.no – Fang mår, og selg skinnet
Youtube – Flåing av mår – Fur Master series
Youtube – Taning av mårskinn – Fur Master series
Youtube – Snu skinnet og ny taning – Fur Master series
Youtube – Tane tips – Fur Master series
Youtube – Fur Master Råd og tips – Fur Master series
Youtube – Pälsvilt flåning och taning – skinning and tanning of fur game
Youtube – Flåing av mår
Lokkejakt
NJFF lokkeskolen spilleliste: