Støtt prosjektet

Vær med å  bidra i dugnaden!

JaktiLierne er en fellesdugnad for å sikre gode vilkår for rype, skogsfugl og hare i Lierne kommune. Tiltakene som prosjektet iverksetter og drifter koster både innsats og penger, og vi er avhengig av bidrag fra både jegere, grunneiere og øvrige støttespillere.

Ønsker du å være med på dugnaden, kan du kan du bidra med et valgfritt kronebeløp

Det kan betales inn til JiL’s konto nr. 4448.10.01894 eller til  VIPPS-nr: 640115

Husk å merke innbetalingen med ditt navn og JaktiLierne.

LINK til “Andre støttespillere”