Kontakt

E – post: [email protected]

Kontaktinfo til grendekontaktene finner du ved å klikke deres respektive ansvarsområder i kartet. Det er grendekontaktene som tar seg av innlevering og kontroll av felt vilt.

Andre henvendelser kan sendes på e-post eller på telefon til prosjektleder.

Arbeidsutvalget i JaktiLierne.no:

Navn / rolle Telefonnummer
 Nils Vidar Bratlandsmo, prosjektleder 99 16 84 54
Andreas Leistad, sekretær 93 09 61 28
Arve Åness, jegerkontakt nord og leder AU 90 06 79 49
 Lillian Bergli, jegerkontakt sør 41 55 99 98
 Arne Otto Sandmo, IT- ansvarlig 97 68 75 07