Skuddpremieordning for Lierne

Fra og med november 2014 har JaktiLierne overtatt ansvaret og styringen med skuddpremieordningen for hele Lierne kommune. Fjellstyrene har administrert og finansiert denne ordningen over mange ti-år, men ser nå fordelen med at også private grunneiere, jegere og kommunen involveres. JaktiLierne har sett på rutiner og retningslinjer og gjort en del justeringer:

En total premiepott fastsettes i starten av året, som i utgangspunktet vil ligge på 60 000,- per år. Det vil medføre at det blir forholdsvis høge premier når det er lave smårovviltbestander (vanskelig å jakte) og forholdsvis lave premier når det er store bestander (lettere å jakte).

Pengeverdien på den enkelte art vil derfor ikke være klar før at sesongen er over.

Det er fastsatt en verdiforhold mellom arter som det utbetales skuddpremie for:

Art Poengverdi
Mårhund 15 poeng
Rev 8 poeng
Mår 8 poeng
Grevling 5 poeng
Mink 3 poeng
Røyskatt 3 poeng
Ravn 2 poeng
Kråke 1 poeng

Skuddpremie utbetales etter endt jaktsesong (etter 15.04).

NB! All fangst som skal ha premiering MÅ dokumenteres for en av grendekontaktene i bygda:

Område Grendekontakt Telefonnr.
Tunnsjøen/Limingen Erik Mathias Fjelde 902 97535
Kvelia/Murusjø Jon Sigvart Kveli 979 57462
Sanddøla/Nordli vest Jan Bjørnar Totsås 951 02287
Sandsjø/Muru Jens Martin Ness 916 76206
Lenglingen/Aspneset Ørjan Sundvik 959 78 017
Rengen/Ulen Leo Lyngstad 915 11145
Berglia/Inderdalen Jon Ivar Sørløkken 909 11914

På kråkefugl skal begge bena fremvises og levers inn. For dokumentasjon av smårovvilt skal hele dyret fremvises.

Alle som leverer inn rødrev til forskningen (NINA) vil være med på trekningspremie. Ett “lodd i hatten” per rev.