Mårfangst

mårfangst

Måren en spennende og utfordrende art å drive fangst på. Det handler mye om å finne de rette plassene og ha et agn som er så fristende at måren våger å gå i fella. Hvor lett måren går i fella styres i stor grad av hvordan dens mattilgang er, og dette varierer ofte fra sesong til sesong.

Felletyper

Til mårfangst er det tillatt med slagfelle, fallem, flak og fallstokk.

Slagfelle, fallem, flak og fallstokk skal virke slik og ha slik slagkraft at det vilt som fanges blir drept øyeblikkelig.

Slagfelle til fangst av mår og villmink skal ha en slagmekanisme som slår ovenfra og ned mot dyrets kranium/nakke, eller som med et sakseslag slår mot dyrets kranium/nakke. Ref. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

De finnes mange ulike typer slagfeller til mår, vi nevner noen:

  • Kania 2000
  • Aasbøfella
  • Conibear / Belisle 120
  • Conibear / Belisle 160
  • Syningfella
  • Haugenfella
  • Trapper 90
  • Ihjälfällan

AasbøfellaKania 2000

Conibear 120Fallstokk/ stokkfelle

Krav til oppsett, merking og tilsyn

Mårfeller skal henges tilstrekkelig høyt opp i trær, minst 2 meter over fast snødekke.

Mårfeller som plasseres fra marknivå og opp til 2 meter skal bygges inn i større kasser, truter og lignende som sikrer at kun måren kan passere, eller de må påsettes inngangstunnel som sikrer at fellen bare kan utløses av  mår.

bakkesett_kasse 90mm_mårfelle
Inngangstunnelen må være minst 30 cm lang. Andre større dyr, hund eller katt skal ikke kunne utløse fellen. Åpningen/ inngangstunnelen for mårfeller skal ikke være større enn 90 mm i diameter.

Ref: Veileder til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst pr 14.01.2015

Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer.

For fangstredskap som avliver viltet er det krav om tilsyn minst en gang i uka.