Fellingsbørs

  • Leif Arnold Lyngstad
  • 79 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 19 poeng
  • Einar Østnor
  • 16 poeng
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 15 poeng
  • Arve Åness
  • 14 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 13 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 10 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 9 poeng
  • Leo Lyngstad
  • 8 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 8 poeng
  • Anders By
  • 8 poeng
  • Jens Berglund
  • 8 poeng
  • Sten Arne Skogmo
  • 8 poeng
  • Jørgen Bergli
  • 6 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 6 poeng
  • Johan
  • 2 poeng
  • Christian Lundemo
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Einar Østnor
  • 16 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 10 poeng
  • Jens Berglund
  • 8 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 8 poeng
  • Christian Lundemo
  • 1 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 15 stk
  • Kråke
  • 14 stk
  • Grevling
  • 6 stk
  • Mink
  • 5 stk
  • Ravn
  • 24 stk
  • Røyskatt
  • 1 stk

Oversikt rev

  • Leif Arnold Lyngstad
  • 4 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 2 stk
  • Einar Østnor
  • 2 stk
  • Anders By
  • 1 stk
  • Jens Berglund
  • 1 stk
  • Leo Lyngstad
  • 1 stk
  • Lars Isak Gjertsås
  • 1 stk
  • Arve Åness
  • 1 stk
  • Sten Arne Skogmo
  • 1 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 1 stk