Fellingsbørs

  • Kristoffer Kvemo
  • 32 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 16 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 16 poeng
  • O.Teigen
  • 8 poeng
  • Roger Nordbakk
  • 8 poeng
  • Per Inge Engen
  • 8 poeng
  • Arve Åness
  • 8 poeng
  • Ola Gåsbakk
  • 8 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 8 poeng
  • Lars Kristian Bjørnli
  • 8 poeng
  • Karl Anton Granli
  • 5 poeng
  • Jan Andre Holand
  • 5 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 14 stk
  • Grevling
  • 3 stk
  • Røyskatt
  • 1 stk

Oversikt rev

  • Kristoffer Kvemo
  • 4 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 2 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 2 stk
  • O.Teigen
  • 1 stk
  • Per Inge Engen
  • 1 stk
  • Arve Åness
  • 1 stk
  • Ola Gåsbakk
  • 1 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 1 stk
  • Lars Kristian Bjørnli
  • 1 stk