Fellingsbørs

  • Ole Ivar Ness
  • 162 poeng
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 148 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 62 poeng
  • Sigvart Hals
  • 56 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 52 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 52 poeng
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 49 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 48 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 43 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 40 poeng
  • Kristoffer Kvemo
  • 32 poeng
  • Vegard Devik
  • 27 poeng
  • Arve Åness
  • 27 poeng
  • Jan Andre Holand
  • 26 poeng
  • Frode Holand
  • 24 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 24 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 24 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 24 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 19 poeng
  • William Totland
  • 17 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 16 poeng
  • Jan B Totsås
  • 16 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 16 poeng
  • Daniel Bergli Formo
  • 16 poeng
  • John Ivar Sørløkken
  • 13 poeng
  • Tor-Erik Eriksson
  • 13 poeng
  • Lars Kristian Bjørnli
  • 8 poeng
  • Per Inge Engen
  • 8 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 8 poeng
  • Ola Gåsbakk
  • 8 poeng
  • Oddvar Sundvik
  • 8 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 8 poeng
  • Martin Haugen
  • 8 poeng
  • Eirik Østnor
  • 8 poeng
  • Daniel Melis
  • 8 poeng
  • Lars Erik Lindahl
  • 8 poeng
  • Arve Aasen
  • 8 poeng
  • Ove Teigen
  • 8 poeng
  • Roger Nordbakk
  • 8 poeng
  • Odd Johan Sundvik
  • 5 poeng
  • Karl Anton Granli
  • 5 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 3 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 3 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • William Totland
  • 17 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 8 poeng
  • Odd Johan Sundvik
  • 5 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 74 stk
  • Mår
  • 23 stk
  • Røyskatt
  • 18 stk
  • Ravn
  • 73 stk
  • Kråke
  • 72 stk
  • Mink
  • 6 stk
  • Grevling
  • 20 stk

Oversikt rev

  • Ole Ivar Ness
  • 8 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 6 stk
  • Arve Nordbakk
  • 5 stk
  • Jens Martin Ness
  • 5 stk
  • Kristoffer Kvemo
  • 4 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 3 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 3 stk
  • Frode Holand
  • 3 stk
  • Vegard Devik
  • 3 stk
  • Oddvar Aagård
  • 3 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 3 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 2 stk
  • Daniel Bergli Formo
  • 2 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 2 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 2 stk
  • Jan B Totsås
  • 2 stk
  • William Totland
  • 2 stk
  • Arve Åness
  • 2 stk
  • Jan Andre Holand
  • 2 stk
  • Ola Gåsbakk
  • 1 stk
  • Per Inge Engen
  • 1 stk
  • Ove Teigen
  • 1 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 1 stk
  • Tor-Erik Eriksson
  • 1 stk
  • Eirik Østnor
  • 1 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 1 stk
  • Erik Mathias Fjelde
  • 1 stk
  • Daniel Melis
  • 1 stk
  • Tor Arne Moen
  • 1 stk
  • John Ivar Sørløkken
  • 1 stk
  • Lars Kristian Bjørnli
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Leif Arnold Lyngstad
  • 5 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 3 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 3 stk
  • Sigvart Hals
  • 3 stk
  • Sigve Storaunet
  • 1 stk
  • Arve Aasen
  • 1 stk
  • Tor Arne Moen
  • 1 stk
  • Oddvar Aagård
  • 1 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 1 stk
  • Oddvar Sundvik
  • 1 stk
  • Arve Åness
  • 1 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 1 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 1 stk