Fellingsbørs

  • Sigvart Hals
  • 9 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 5 poeng
  • Einar Østnor
  • 5 poeng
  • Sten Arne Skogmo
  • 3 poeng
  • Stig Stensen
  • 3 poeng

Fellingsbørs ungdom (t.o.m. 19 år)

  • Lars Isak Gjertsås
  • 5 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 2 stk
  • Mink
  • 5 stk

Oversikt rev

  • Lars Isak Gjertsås
  • 1 stk
  • Einar Østnor
  • 1 stk