Fellingsbørs

  • Leif Arnold Lyngstad
  • 213 poeng
  • Sigvart Hals
  • 204 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 100 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 89 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 70 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 60 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 57 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 56 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 43 poeng
  • Knut Georg Sandvik
  • 43 poeng
  • Arve Aasen
  • 40 poeng
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 35 poeng
  • Arne Aarnes
  • 30 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 27 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 26 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 24 poeng
  • John Ivar Sørløkken
  • 24 poeng
  • Birger Gåsbakk
  • 21 poeng
  • Peder Norvald Lundemo
  • 20 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 19 poeng
  • Arve Åness
  • 19 poeng
  • Frode Holand
  • 16 poeng
  • Håvard Wiggen
  • 16 poeng
  • Martin Haugen
  • 16 poeng
  • Lars Jøran Lundemo
  • 16 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 16 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 16 poeng
  • Magnar Holand
  • 16 poeng
  • Jan Reidar Holand
  • 13 poeng
  • Daniel Melis
  • 11 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 11 poeng
  • William Totland
  • 10 poeng
  • Christian Lundemo
  • 8 poeng
  • Peter Sundvik
  • 8 poeng
  • Vidar Bruvoll
  • 8 poeng
  • Stein Erik Granli
  • 8 poeng
  • Daniel Bergli Formo
  • 8 poeng
  • Per Einar Arvasli
  • 8 poeng
  • Svenn Håvard Bergli
  • 8 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 8 poeng
  • Einar Østnor
  • 8 poeng
  • Ottar Bergli
  • 6 poeng
  • Stig Stensen
  • 6 poeng
  • Jim- Magnus Østborg
  • 5 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 5 poeng
  • Sten Arne Skogmo
  • 3 poeng
  • Staal Hatlinghus
  • 2 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Lars Isak Gjertsås
  • 24 poeng
  • William Totland
  • 10 poeng
  • Christian Lundemo
  • 8 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 8 poeng
  • Daniel Bergli Formo
  • 8 poeng
  • Einar Østnor
  • 8 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 5 poeng

Antall felte

  • Mink
  • 26 stk
  • Rev
  • 63 stk
  • Mår
  • 54 stk
  • Røyskatt
  • 38 stk
  • Grevling
  • 14 stk
  • Ravn
  • 100 stk
  • Kråke
  • 79 stk

Oversikt rev

  • Jens Martin Ness
  • 7 stk
  • Oddvar Aagård
  • 5 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 4 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 4 stk
  • Lars Isak Gjertsås
  • 3 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 3 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 2 stk
  • Håvard Wiggen
  • 2 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 2 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 2 stk
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 2 stk
  • Magnar Holand
  • 2 stk
  • Knut Georg Sandvik
  • 2 stk
  • Sigvart Hals
  • 2 stk
  • Martin Haugen
  • 2 stk
  • Frode Holand
  • 2 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 2 stk
  • Lars Jøran Lundemo
  • 2 stk
  • Arne Aarnes
  • 2 stk
  • Birger Gåsbakk
  • 2 stk
  • Arve Åness
  • 1 stk
  • Daniel Bergli Formo
  • 1 stk
  • Daniel Melis
  • 1 stk
  • Per Einar Arvasli
  • 1 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 1 stk
  • Vidar Bruvoll
  • 1 stk
  • Peter Sundvik
  • 1 stk
  • Christian Lundemo
  • 1 stk
  • Einar Østnor
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Sigvart Hals
  • 9 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 7 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 6 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 6 stk
  • Arve Aasen
  • 5 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 4 stk
  • Knut Georg Sandvik
  • 3 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 2 stk
  • Jan Reidar Holand
  • 1 stk
  • Arne Aarnes
  • 1 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 1 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 1 stk
  • Svenn Håvard Bergli
  • 1 stk
  • John Ivar Sørløkken
  • 1 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 1 stk
  • Tor Arne Moen
  • 1 stk
  • Sigve Storaunet
  • 1 stk
  • Arve Åness
  • 1 stk
  • Stein Erik Granli
  • 1 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 1 stk