Fellingsbørs

  • Ole Andreas Sivertsen
  • 35 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 31 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 17 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 17 poeng
  • Håvard Wiggen
  • 16 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 16 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 16 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 10 poeng
  • Sigvart Hals
  • 9 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 8 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 8 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 8 poeng
  • Einar Østnor
  • 8 poeng
  • John Ivar Sørløkken
  • 7 poeng
  • Birger Gåsbakk
  • 5 poeng
  • Jim- Magnus Østborg
  • 5 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 5 poeng
  • Sten Arne Skogmo
  • 3 poeng
  • Stig Stensen
  • 3 poeng
  • Roar
  • 2 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom (t.o.m. 19 år)

  • Lars Isak Gjertsås
  • 16 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 11 stk
  • Mink
  • 8 stk
  • Grevling
  • 13 stk
  • Kråke
  • 33 stk
  • Ravn
  • 10 stk

Oversikt rev

  • Lars Isak Gjertsås
  • 2 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 2 stk
  • Oddvar Aagård
  • 2 stk
  • Håvard Wiggen
  • 2 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 1 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 1 stk
  • Einar Østnor
  • 1 stk