Fellingsbørs

  • Leif Arnold Lyngstad
  • 180 poeng
  • Sigvart Hals
  • 156 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 97 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 86 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 67 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 41 poeng
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 35 poeng
  • Knut Georg Sandvik
  • 32 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 32 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 27 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 26 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 24 poeng
  • John Ivar Sørløkken
  • 24 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 24 poeng
  • Peder Norvald Lundemo
  • 20 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 16 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 16 poeng
  • Arve Aasen
  • 16 poeng
  • Håvard Wiggen
  • 16 poeng
  • Jan Reidar Holand
  • 13 poeng
  • Einar Østnor
  • 8 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 8 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 8 poeng
  • Daniel Bergli Formo
  • 8 poeng
  • Vidar Bruvoll
  • 8 poeng
  • Peter Sundvik
  • 8 poeng
  • Frode Holand
  • 8 poeng
  • Birger Gåsbakk
  • 5 poeng
  • Jim- Magnus Østborg
  • 5 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 5 poeng
  • Ottar Bergli
  • 3 poeng
  • Arve Åness
  • 3 poeng
  • Sten Arne Skogmo
  • 3 poeng
  • Stig Stensen
  • 3 poeng
  • Staal
  • 2 poeng
  • Roar
  • 2 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 1 poeng

Antall felte

  • Mår
  • 38 stk
  • Rev
  • 35 stk
  • Røyskatt
  • 19 stk
  • Grevling
  • 14 stk
  • Mink
  • 17 stk
  • Ravn
  • 101 stk
  • Kråke
  • 72 stk

Oversikt rev

  • Ole Ivar Ness
  • 4 stk
  • Jens Martin Ness
  • 4 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 4 stk
  • Lars Isak Gjertsås
  • 3 stk
  • Oddvar Aagård
  • 3 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 2 stk
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 2 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 2 stk
  • Håvard Wiggen
  • 2 stk
  • Frode Holand
  • 1 stk
  • Knut Georg Sandvik
  • 1 stk
  • Daniel Bergli Formo
  • 1 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 1 stk
  • Vidar Bruvoll
  • 1 stk
  • Peter Sundvik
  • 1 stk
  • Sigvart Hals
  • 1 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 1 stk
  • Einar Østnor
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Sigvart Hals
  • 7 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 6 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 6 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 4 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 4 stk
  • Knut Georg Sandvik
  • 3 stk
  • Arve Aasen
  • 2 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 1 stk
  • John Ivar Sørløkken
  • 1 stk
  • Jan Reidar Holand
  • 1 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 1 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 1 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 1 stk