Fellingsbørs

  • Leif Arnold Lyngstad
  • 128 poeng
  • Sigvart Hals
  • 110 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 86 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 66 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 44 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 42 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 30 poeng
  • Daniel Melis
  • 29 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 25 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 21 poeng
  • Stein Erik Granli
  • 19 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 19 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 17 poeng
  • Roger Ditløv
  • 15 poeng
  • Peder Norvald Lundemo
  • 15 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 15 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 15 poeng
  • Svenn Håvard Bergli
  • 14 poeng
  • Arve Åness
  • 13 poeng
  • Even Kvetangen
  • 10 poeng
  • Birger Gåsbakk
  • 10 poeng
  • John Ivar Sørløkken
  • 10 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 9 poeng
  • Jim- Magnus Østborg
  • 8 poeng
  • Jostein Aagård
  • 7 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 7 poeng
  • Arne Aarnes
  • 7 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 6 poeng
  • Martin Haugen
  • 6 poeng
  • Roy Vebjørn Kveliaunet
  • 5 poeng
  • Einar Østnor
  • 5 poeng
  • Anna-Brita Gåsbakk
  • 5 poeng
  • Jaktlaget skabom
  • 5 poeng
  • Aina Formo
  • 5 poeng
  • Jan Reidar Holand
  • 5 poeng
  • Bjørn Gunnar Devik
  • 5 poeng
  • Magnar Holand
  • 5 poeng
  • Tore Solstad
  • 5 poeng
  • Odd Hermann Totland
  • 5 poeng
  • Morten Skåle
  • 5 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 5 poeng
  • Synnøve Ingulfsvand
  • 5 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 5 poeng
  • Arve Aasen
  • 5 poeng
  • Sveingran
  • 5 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 4 poeng
  • Per Joar Bergli
  • 3 poeng
  • Ronny Kveli
  • 2 poeng
  • Gunn Sundvik
  • 2 poeng
  • Sten Arne Skogmo
  • 1 poeng
  • Jonny Hisdal
  • 1 poeng
  • Peter Sundvik
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom (t.o.m. 19 år)

  • Even Kvetangen
  • 10 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 7 poeng

Antall felte

  • Mår
  • 75 stk
  • Røyskatt
  • 49 stk
  • Rev
  • 52 stk
  • Kråke
  • 99 stk
  • Ravn
  • 43 stk
  • Mink
  • 4 stk
  • Grevling
  • 19 stk

Oversikt rev

  • Oddvar Aagård
  • 5 stk
  • Jens Martin Ness
  • 5 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 3 stk
  • Erik Mathias Fjelde
  • 2 stk
  • John Ivar Sørløkken
  • 2 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 2 stk
  • Daniel Melis
  • 2 stk
  • Arve Åness
  • 2 stk
  • Even Kvetangen
  • 2 stk
  • Birger Gåsbakk
  • 2 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 2 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 2 stk
  • Einar Østnor
  • 1 stk
  • Lars Isak Gjertsås
  • 1 stk
  • Roy Vebjørn Kveliaunet
  • 1 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 1 stk
  • Jaktlaget skabom
  • 1 stk
  • Aina Formo
  • 1 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 1 stk
  • Anna-Brita Gåsbakk
  • 1 stk
  • Arve Nordbakk
  • 1 stk
  • Odd Hermann Totland
  • 1 stk
  • Bjørn Gunnar Devik
  • 1 stk
  • Arne Aarnes
  • 1 stk
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 1 stk
  • Tore Solstad
  • 1 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 1 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 1 stk
  • Magnar Holand
  • 1 stk
  • Synnøve Ingulfsvand
  • 1 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 1 stk
  • Tor Arne Moen
  • 1 stk
  • Sveingran
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Lars Johan Skogmo
  • 15 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 12 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 9 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 7 stk
  • Sigvart Hals
  • 4 stk
  • Roger Ditløv
  • 3 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 3 stk
  • Stein Erik Granli
  • 3 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 2 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 2 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 2 stk
  • Svenn Håvard Bergli
  • 2 stk
  • Daniel Melis
  • 2 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 1 stk
  • Arve Aasen
  • 1 stk
  • Martin Haugen
  • 1 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 1 stk
  • Morten Skåle
  • 1 stk
  • Erik Mathias Fjelde
  • 1 stk
  • Jostein Aagård
  • 1 stk
  • Jens Martin Ness
  • 1 stk
  • Jim- Magnus Østborg
  • 1 stk