Fellingsbørs

  • Leif Arnold Lyngstad
  • 155 poeng
  • Sigvart Hals
  • 154 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 92 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 81 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 60 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 51 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 45 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 42 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 33 poeng
  • Daniel Melis
  • 30 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 30 poeng
  • Arne Aarnes
  • 27 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 25 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 25 poeng
  • Arve Åness
  • 23 poeng
  • John Ivar Sørløkken
  • 21 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 21 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 20 poeng
  • Stein Erik Granli
  • 19 poeng
  • Roger Ditløv
  • 15 poeng
  • Peder Norvald Lundemo
  • 15 poeng
  • Svenn Håvard Bergli
  • 14 poeng
  • Jan B Totsås
  • 13 poeng
  • Martin Haugen
  • 11 poeng
  • Even Kvetangen
  • 10 poeng
  • Morten Skåle
  • 10 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 10 poeng
  • Arve Aasen
  • 10 poeng
  • Birger Gåsbakk
  • 10 poeng
  • Karl Anton Granli
  • 10 poeng
  • Ronny Kveli
  • 9 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 9 poeng
  • Jim- Magnus Østborg
  • 8 poeng
  • Jostein Aagård
  • 7 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 7 poeng
  • Tobias Åberg
  • 6 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 6 poeng
  • Einar Østnor
  • 5 poeng
  • Roy Vebjørn Kveliaunet
  • 5 poeng
  • Jaktlaget skabom
  • 5 poeng
  • Aina Formo
  • 5 poeng
  • Jan Reidar Holand
  • 5 poeng
  • Bjørn Gunnar Devik
  • 5 poeng
  • Tore Solstad
  • 5 poeng
  • Anna-Brita Gåsbakk
  • 5 poeng
  • Svein oliver Granli
  • 5 poeng
  • Ole Stuenes
  • 5 poeng
  • Odd Hermann Totland
  • 5 poeng
  • Roger Nordbakk
  • 5 poeng
  • Magnar Holand
  • 5 poeng
  • Frode Holand
  • 5 poeng
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 5 poeng
  • Synnøve Ingulfsvand
  • 5 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 5 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 5 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 5 poeng
  • Per Joar Bergli
  • 3 poeng
  • Stig Stensen
  • 3 poeng
  • Gunn Sundvik
  • 2 poeng
  • Sten Arne Skogmo
  • 1 poeng
  • Jonny Hisdal
  • 1 poeng
  • Rolf Storaunet
  • 1 poeng
  • Peter Sundvik
  • 1 poeng
  • Tove Anette Aspnes
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Erik Mathias Fjelde
  • 25 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 20 poeng
  • Karl Anton Granli
  • 10 poeng
  • Even Kvetangen
  • 10 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 7 poeng
  • Tobias Åberg
  • 6 poeng
  • Einar Østnor
  • 5 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 78 stk
  • Mink
  • 18 stk
  • Kråke
  • 126 stk
  • Røyskatt
  • 81 stk
  • Mår
  • 96 stk
  • Ravn
  • 52 stk
  • Grevling
  • 19 stk

Oversikt rev

  • Bjørn Evert Holand
  • 8 stk
  • Jens Martin Ness
  • 8 stk
  • Oddvar Aagård
  • 5 stk
  • John Ivar Sørløkken
  • 4 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 3 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 3 stk
  • Arne Aarnes
  • 2 stk
  • Erik Mathias Fjelde
  • 2 stk
  • Arve Åness
  • 2 stk
  • Even Kvetangen
  • 2 stk
  • Daniel Melis
  • 2 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 2 stk
  • Birger Gåsbakk
  • 2 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 2 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 2 stk
  • Karl Anton Granli
  • 2 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 2 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 2 stk
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 1 stk
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 1 stk
  • Anna-Brita Gåsbakk
  • 1 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 1 stk
  • Aina Formo
  • 1 stk
  • Jaktlaget skabom
  • 1 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 1 stk
  • Roy Vebjørn Kveliaunet
  • 1 stk
  • Einar Østnor
  • 1 stk
  • Arve Nordbakk
  • 1 stk
  • Bjørn Gunnar Devik
  • 1 stk
  • Tore Solstad
  • 1 stk
  • Jan B Totsås
  • 1 stk
  • Lars Isak Gjertsås
  • 1 stk
  • Frode Holand
  • 1 stk
  • Odd Hermann Totland
  • 1 stk
  • Ole Stuenes
  • 1 stk
  • Magnar Holand
  • 1 stk
  • Synnøve Ingulfsvand
  • 1 stk
  • Tor Arne Moen
  • 1 stk
  • Martin Haugen
  • 1 stk
  • Morten Skåle
  • 1 stk
  • Svein oliver Granli
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Lars Johan Skogmo
  • 15 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 14 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 9 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 9 stk
  • Sigvart Hals
  • 6 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 5 stk
  • Sigve Storaunet
  • 3 stk
  • Roger Ditløv
  • 3 stk
  • Stein Erik Granli
  • 3 stk
  • Arne Aarnes
  • 2 stk
  • Arve Åness
  • 2 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 2 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 2 stk
  • Arve Aasen
  • 2 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 2 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 2 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 2 stk
  • Svenn Håvard Bergli
  • 2 stk
  • Daniel Melis
  • 2 stk
  • Ronny Kveli
  • 1 stk
  • Jan B Totsås
  • 1 stk
  • Roger Nordbakk
  • 1 stk
  • Martin Haugen
  • 1 stk
  • Morten Skåle
  • 1 stk
  • Erik Mathias Fjelde
  • 1 stk
  • Jostein Aagård
  • 1 stk
  • Jens Martin Ness
  • 1 stk
  • Jim- Magnus Østborg
  • 1 stk