Fellingsbørs

  • Sigvart Hals
  • 192 poeng
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 188 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 131 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 117 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 73 poeng
  • Daniel Melis
  • 70 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 53 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 49 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 45 poeng
  • Arve Åness
  • 42 poeng
  • Lars Erik Lindahl
  • 30 poeng
  • Arne Aarnes
  • 27 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 25 poeng
  • Arnt Reitan
  • 22 poeng
  • Martin Haugen
  • 22 poeng
  • Arnstein Kirste
  • 22 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 20 poeng
  • Jan Håvard Holand
  • 20 poeng
  • Tor-Erik Eriksson
  • 19 poeng
  • Ottar Bergli
  • 16 poeng
  • Peder Norvald Lundemo
  • 15 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 15 poeng
  • Arnold Kvitle
  • 15 poeng
  • Peder Sundvik
  • 14 poeng
  • Jan B Totsås
  • 13 poeng
  • Stig Stensen
  • 13 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 13 poeng
  • Jim- Magnus Østborg
  • 13 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 12 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 12 poeng
  • Ove Henry Stensen
  • 11 poeng
  • Frode Holand
  • 10 poeng
  • Magnar Holand
  • 10 poeng
  • Stein Erik Granli
  • 10 poeng
  • Odd Hermann Totland
  • 10 poeng
  • Kristine Moe Skille
  • 10 poeng
  • Jostein Aagård
  • 10 poeng
  • Helge Øie
  • 10 poeng
  • Ronny Kveli
  • 10 poeng
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 10 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 8 poeng
  • Svenn Håvard Bergli
  • 7 poeng
  • Jørgen Bergli
  • 7 poeng
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 6 poeng
  • Birger Gåsbakk
  • 6 poeng
  • Kevin Lysvand
  • 5 poeng
  • Børje Cato Moen
  • 5 poeng
  • Joanna Skogmo
  • 5 poeng
  • Ole Verner Sundvik
  • 5 poeng
  • Arve Aasen
  • 5 poeng
  • Oddvar Sundvik
  • 5 poeng
  • Roger Ditløv
  • 5 poeng
  • Sondre Bratlandsmo
  • 5 poeng
  • Iver Martinsen
  • 5 poeng
  • Jan Ove Gjertsås
  • 5 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 5 poeng
  • Martin Malmo Lange
  • 5 poeng
  • Kristoffer Kvemo
  • 5 poeng
  • Jens Berglund
  • 5 poeng
  • Daniel Bergli Formo
  • 5 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 5 poeng
  • Morten Skåle
  • 5 poeng
  • Lars Jøran Lundemo
  • 5 poeng
  • Sebastian Moe
  • 5 poeng
  • Karl Anton Granli
  • 5 poeng
  • Tommy Åberg
  • 5 poeng
  • Frans Otto Kveli
  • 5 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 5 poeng
  • Rolf Storaunet
  • 5 poeng
  • Jan Arve myrmo
  • 4 poeng
  • Runar Bergli
  • 3 poeng
  • Kim Backlund
  • 3 poeng
  • Stefan Hanssen
  • 3 poeng
  • John Ivar Sørløkken
  • 2 poeng
  • Andreas Leistad
  • 2 poeng
  • Lars Roar Nyborg
  • 2 poeng
  • Tove Anette Aspnes
  • 1 poeng
  • Hallvard Granli
  • 1 poeng
  • Tobias Bergslid
  • 1 poeng
  • Vidar Nymann-Elden
  • 1 poeng
  • Per Joar Bergli
  • 1 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 1 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 1 poeng
  • Rune Reinholdtsen
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Peder Sundvik
  • 14 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 12 poeng
  • Sigve Storaunet
  • 8 poeng
  • Daniel Bergli Formo
  • 5 poeng
  • Martin Malmo Lange
  • 5 poeng
  • Karl Anton Granli
  • 5 poeng
  • Sondre Bratlandsmo
  • 5 poeng
  • Joanna Skogmo
  • 5 poeng
  • Iver Martinsen
  • 5 poeng
  • Ole Verner Sundvik
  • 5 poeng
  • Sebastian Moe
  • 5 poeng
  • Hallvard Granli
  • 1 poeng
  • Tobias Bergslid
  • 1 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 122 stk
  • Mink
  • 14 stk
  • Kråke
  • 170 stk
  • Røyskatt
  • 72 stk
  • Mår
  • 98 stk
  • Ravn
  • 153 stk
  • Grevling
  • 21 stk

Oversikt rev

  • Ole Ivar Ness
  • 12 stk
  • Jens Martin Ness
  • 10 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 9 stk
  • Daniel Melis
  • 8 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 7 stk
  • Arne Aarnes
  • 5 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 4 stk
  • Jan Håvard Holand
  • 4 stk
  • Martin Haugen
  • 4 stk
  • Sigvart Hals
  • 3 stk
  • Oddvar Aagård
  • 3 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 3 stk
  • Arve Åness
  • 3 stk
  • Jan B Totsås
  • 2 stk
  • Odd Hermann Totland
  • 2 stk
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 2 stk
  • Frode Holand
  • 2 stk
  • Kristine Moe Skille
  • 2 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 2 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 2 stk
  • Magnar Holand
  • 2 stk
  • Jim- Magnus Østborg
  • 2 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 1 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 1 stk
  • Oddvar Sundvik
  • 1 stk
  • Børje Cato Moen
  • 1 stk
  • Joanna Skogmo
  • 1 stk
  • Iver Martinsen
  • 1 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 1 stk
  • Ove Henry Stensen
  • 1 stk
  • Ole Verner Sundvik
  • 1 stk
  • Sebastian Moe
  • 1 stk
  • Kevin Lysvand
  • 1 stk
  • Tommy Åberg
  • 1 stk
  • Jørgen Bergli
  • 1 stk
  • Daniel Bergli Formo
  • 1 stk
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 1 stk
  • Kristoffer Kvemo
  • 1 stk
  • Jens Berglund
  • 1 stk
  • Lars Isak Gjertsås
  • 1 stk
  • Helge Øie
  • 1 stk
  • Arnold Kvitle
  • 1 stk
  • Arve Nordbakk
  • 1 stk
  • Sondre Bratlandsmo
  • 1 stk
  • Lars Jøran Lundemo
  • 1 stk
  • Martin Malmo Lange
  • 1 stk
  • Jan Ove Gjertsås
  • 1 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 1 stk
  • Frans Otto Kveli
  • 1 stk
  • Karl Anton Granli
  • 1 stk
  • Sigve Storaunet
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Alf Joar Aspnes
  • 11 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 11 stk
  • Sigvart Hals
  • 10 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 9 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 5 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 5 stk
  • Arve Åness
  • 5 stk
  • Arnt Reitan
  • 4 stk
  • Tor Arne Moen
  • 3 stk
  • Arnstein Kirste
  • 3 stk
  • Tor-Erik Eriksson
  • 3 stk
  • Ottar Bergli
  • 3 stk
  • Stein Erik Granli
  • 2 stk
  • Jostein Aagård
  • 2 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 2 stk
  • Oddvar Aagård
  • 2 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 2 stk
  • Peder Sundvik
  • 2 stk
  • Ronny Kveli
  • 2 stk
  • Stig Stensen
  • 2 stk
  • Arve Aasen
  • 1 stk
  • Roger Ditløv
  • 1 stk
  • Lars Isak Gjertsås
  • 1 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 1 stk
  • Morten Skåle
  • 1 stk
  • Svenn Håvard Bergli
  • 1 stk
  • Helge Øie
  • 1 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 1 stk
  • Rolf Storaunet
  • 1 stk
  • Birger Gåsbakk
  • 1 stk