Fellingsbørs

  • Sigvart Hals
  • 142 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 66 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 65 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 44 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 39 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 31 poeng
  • Arne Aarnes
  • 28 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 28 poeng
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 25 poeng
  • Daniel Melis
  • 24 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 22 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 21 poeng
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 19 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 16 poeng
  • Martin Malmo Lange
  • 16 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 16 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 16 poeng
  • Tor-Erik Eriksson
  • 16 poeng
  • Martin Haugen
  • 15 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 15 poeng
  • Jan Håvard Holand
  • 15 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 15 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 14 poeng
  • Algot Østborg
  • 13 poeng
  • Arnstein Kirste
  • 12 poeng
  • Peder Norvald Lundemo
  • 12 poeng
  • Lars Erik Lindahl
  • 12 poeng
  • Jan Reidar Holand
  • 11 poeng
  • Edvard Gåsbakk
  • 10 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 10 poeng
  • Leif Tore Reitan
  • 10 poeng
  • Leo Lyngstad
  • 10 poeng
  • Vegard Devik
  • 10 poeng
  • Stig Stensen
  • 10 poeng
  • Frode Holand
  • 10 poeng
  • Svenn Håvard Bergli
  • 9 poeng
  • Sigve og Eilif Sandvik
  • 8 poeng
  • Jan B Totsås
  • 7 poeng
  • Daniel Gåsbakk
  • 6 poeng
  • Per Joar Bergli
  • 6 poeng
  • Ove Kjetil Kveli
  • 6 poeng
  • Oddvar Sundvik
  • 6 poeng
  • Ottar Bergli
  • 6 poeng
  • Isak Valfridsson
  • 5 poeng
  • Jonny Hisdal
  • 5 poeng
  • Jan Arild Deviktangen
  • 5 poeng
  • Kim Backlund
  • 5 poeng
  • Stein Erik Granli
  • 5 poeng
  • Roger Ditløv
  • 5 poeng
  • Tore Solstad
  • 5 poeng
  • Hallvard Granli
  • 5 poeng
  • Kåre Stuenes
  • 5 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 4 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 3 poeng
  • Rune Reinholdtsen
  • 2 poeng
  • Petter Haukø
  • 1 poeng
  • Arve Åness
  • 1 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 1 poeng
  • Ingeborg Gåsbakk
  • 1 poeng
  • Jostein Aagård
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Martin Malmo Lange
  • 16 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 15 poeng
  • Sigve og Eilif Sandvik
  • 8 poeng
  • Isak Valfridsson
  • 5 poeng
  • Hallvard Granli
  • 5 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 3 poeng
  • Ingeborg Gåsbakk
  • 1 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 60 stk
  • Kråke
  • 120 stk
  • Mår
  • 59 stk
  • Røyskatt
  • 77 stk
  • Mink
  • 17 stk
  • Ravn
  • 39 stk
  • Grevling
  • 23 stk

Oversikt rev

  • Oddvar Aagård
  • 6 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 4 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 4 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 4 stk
  • Erik Mathias Fjelde
  • 3 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 3 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 3 stk
  • Jan Håvard Holand
  • 3 stk
  • Jens Martin Ness
  • 3 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 2 stk
  • Frode Holand
  • 2 stk
  • Arve Nordbakk
  • 2 stk
  • Martin Haugen
  • 2 stk
  • Arne Aarnes
  • 2 stk
  • Tor-Erik Eriksson
  • 2 stk
  • Sigvart Hals
  • 2 stk
  • Kåre Stuenes
  • 1 stk
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 1 stk
  • Algot Østborg
  • 1 stk
  • Ove Kjetil Kveli
  • 1 stk
  • Jan Arild Deviktangen
  • 1 stk
  • Jan B Totsås
  • 1 stk
  • Daniel Melis
  • 1 stk
  • Tor Arne Moen
  • 1 stk
  • Tore Solstad
  • 1 stk
  • Oddvar Sundvik
  • 1 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 1 stk
  • Jonny Hisdal
  • 1 stk
  • Edvard Gåsbakk
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Arne Otto Sandmo
  • 8 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 5 stk
  • Sigvart Hals
  • 4 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 4 stk
  • Martin Malmo Lange
  • 3 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 2 stk
  • Jan Reidar Holand
  • 2 stk
  • Arne Aarnes
  • 2 stk
  • Tor Arne Moen
  • 2 stk
  • Vegard Devik
  • 2 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 2 stk
  • Arnstein Kirste
  • 2 stk
  • Oddvar Aagård
  • 2 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 2 stk
  • Daniel Gåsbakk
  • 1 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 1 stk
  • Per Joar Bergli
  • 1 stk
  • Arve Nordbakk
  • 1 stk
  • Ottar Bergli
  • 1 stk
  • Edvard Gåsbakk
  • 1 stk
  • Martin Haugen
  • 1 stk
  • Svenn Håvard Bergli
  • 1 stk
  • Stein Erik Granli
  • 1 stk
  • Hallvard Granli
  • 1 stk
  • Sigve og Eilif Sandvik
  • 1 stk
  • Kim Backlund
  • 1 stk
  • Isak Valfridsson
  • 1 stk
  • Stig Stensen
  • 1 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 1 stk
  • Roger Ditløv
  • 1 stk
  • Daniel Melis
  • 1 stk