Fellingsbørs

  • Sigvart Hals
  • 119 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 54 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 50 poeng
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 38 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 33 poeng
  • Arne Aarnes
  • 29 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 27 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 27 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 27 poeng
  • Jan B Totsås
  • 25 poeng
  • Algot Østborg
  • 24 poeng
  • Oddvar Sundvik
  • 20 poeng
  • Lars Erik Lindahl
  • 19 poeng
  • Daniel Melis
  • 17 poeng
  • Jan Reidar Holand
  • 15 poeng
  • Stig Stensen
  • 14 poeng
  • Peder Norvald Lundemo
  • 14 poeng
  • Leo Lyngstad
  • 13 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 11 poeng
  • Jim Magnus Østborg
  • 11 poeng
  • Martin Haugen
  • 11 poeng
  • Tor-Erik Eriksson
  • 11 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 10 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 10 poeng
  • Peder Sundvik
  • 10 poeng
  • Roger Ditløv
  • 10 poeng
  • Arnstein Kirste
  • 10 poeng
  • Vegard Devik
  • 10 poeng
  • Bo Sundvik
  • 10 poeng
  • Jan Håvard Holand
  • 10 poeng
  • Svenn Håvard Bergli
  • 8 poeng
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 7 poeng
  • Arve Åness
  • 7 poeng
  • Kjell Gjertsås
  • 7 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 6 poeng
  • Arve Aasen
  • 6 poeng
  • Lars Jakob Holand
  • 6 poeng
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 6 poeng
  • Jan Arve S Myrmo
  • 5 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 5 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 5 poeng
  • Kenneth Sandmo Grip
  • 5 poeng
  • Daniel Gåsbakk
  • 5 poeng
  • Ottar Bergli
  • 5 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 5 poeng
  • Sigurd Granli
  • 5 poeng
  • Ole Jørgen Bruvoll
  • 5 poeng
  • Leif Tore Reitan
  • 5 poeng
  • Per Joar Bergli
  • 5 poeng
  • Roger Granli
  • 5 poeng
  • Kim Backlund
  • 5 poeng
  • Marius Myrmo
  • 4 poeng
  • Jørgen Bergli
  • 4 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 3 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 3 poeng
  • Jan-Erik Trulsvik
  • 3 poeng
  • Petter Mediaa
  • 2 poeng
  • Birger Gåsbakk
  • 1 poeng
  • Karl Anton Granli
  • 1 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 1 poeng
  • Andreas Leistad
  • 1 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 1 poeng
  • Jon Ragnar Aspnes
  • 1 poeng
  • Pål Holand
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Lars Isak Gjertsås
  • 11 poeng
  • Peder Sundvik
  • 10 poeng
  • Sigurd Granli
  • 5 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 3 poeng
  • Karl Anton Granli
  • 1 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 52 stk
  • Røyskatt
  • 64 stk
  • Kråke
  • 74 stk
  • Mår
  • 57 stk
  • Ravn
  • 52 stk
  • Mink
  • 17 stk
  • Grevling
  • 15 stk

Oversikt rev

  • Oddvar Aagård
  • 6 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 5 stk
  • Jens Martin Ness
  • 5 stk
  • Sigvart Hals
  • 3 stk
  • Daniel Melis
  • 3 stk
  • Arne Aarnes
  • 3 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 3 stk
  • Jan B Totsås
  • 2 stk
  • Jan Håvard Holand
  • 2 stk
  • Vegard Devik
  • 2 stk
  • Oddvar Sundvik
  • 2 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 2 stk
  • Sigurd Granli
  • 1 stk
  • Kim Backlund
  • 1 stk
  • Kenneth Sandmo Grip
  • 1 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 1 stk
  • Jim Magnus Østborg
  • 1 stk
  • Leo Lyngstad
  • 1 stk
  • Ole Jørgen Bruvoll
  • 1 stk
  • Leif Tore Reitan
  • 1 stk
  • Arve Nordbakk
  • 1 stk
  • Tor Arne Moen
  • 1 stk
  • Martin Haugen
  • 1 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 1 stk
  • Tor-Erik Eriksson
  • 1 stk
  • Jan Reidar Holand
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Sigvart Hals
  • 5 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 5 stk
  • Tor Arne Moen
  • 4 stk
  • Algot Østborg
  • 4 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 4 stk
  • Roger Ditløv
  • 2 stk
  • Oddvar Aagård
  • 2 stk
  • Jan Reidar Holand
  • 2 stk
  • Bo Sundvik
  • 2 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 2 stk
  • Arne Aarnes
  • 2 stk
  • Oddvar Sundvik
  • 2 stk
  • Martin Haugen
  • 1 stk
  • Svenn Håvard Bergli
  • 1 stk
  • Kjell Gjertsås
  • 1 stk
  • Jim Magnus Østborg
  • 1 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 1 stk
  • Jens Martin Ness
  • 1 stk
  • Arve Aasen
  • 1 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 1 stk
  • Per Joar Bergli
  • 1 stk
  • Arve Åness
  • 1 stk
  • Arnstein Kirste
  • 1 stk
  • Daniel Gåsbakk
  • 1 stk
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 1 stk
  • Stig Stensen
  • 1 stk
  • Tor-Erik Eriksson
  • 1 stk
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 1 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 1 stk
  • Ottar Bergli
  • 1 stk
  • Jan B Totsås
  • 1 stk
  • Roger Granli
  • 1 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 1 stk