Fellingsbørs

  • Sigvart Hals
  • 192 poeng
  • Ole Ivar Ness
  • 157 poeng
  • Arve Åness
  • 112 poeng
  • Lars Erik Lindahl
  • 112 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 111 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 82 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 82 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 78 poeng
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 64 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 63 poeng
  • Jan B Totsås
  • 60 poeng
  • Bo Sundvik
  • 45 poeng
  • Vegard Devik
  • 44 poeng
  • Arne Aarnes
  • 43 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 41 poeng
  • Lars Jakob Holand
  • 39 poeng
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 34 poeng
  • Svenn Håvard Bergli
  • 33 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 32 poeng
  • Jens Ragnar Kalvik
  • 31 poeng
  • Svein Eggen
  • 30 poeng
  • Bjørn Evert Holand
  • 30 poeng
  • Peder Norvald Lundemo
  • 29 poeng
  • Sigve og Eilif Sandvik
  • 25 poeng
  • Peder Sundvik
  • 23 poeng
  • Geir Kirste
  • 23 poeng
  • Jan Reidar Holand
  • 22 poeng
  • Oddvar Sundvik
  • 22 poeng
  • Tor Arne Moen
  • 22 poeng
  • Odd Hermann Totland
  • 21 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 20 poeng
  • Jan Håvard Holand
  • 20 poeng
  • Morten Skåle
  • 19 poeng
  • Algot Østborg
  • 18 poeng
  • Per Joar Bergli
  • 17 poeng
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 17 poeng
  • Tommy Åberg
  • 16 poeng
  • Jon Ove Lundemo
  • 16 poeng
  • Kjell Gjertsås
  • 16 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 15 poeng
  • Stein Erik Granli
  • 15 poeng
  • Magnar Holand
  • 15 poeng
  • Harry Storaunet
  • 15 poeng
  • Roy Vebjørn Kveliaunet
  • 15 poeng
  • Bjarne Bruvoll
  • 15 poeng
  • Leo Lyngstad
  • 14 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 14 poeng
  • Arne Jostein Devik
  • 13 poeng
  • Jim Magnus Østborg
  • 13 poeng
  • Martin Haugen
  • 13 poeng
  • Jørgen Bergli
  • 13 poeng
  • Stig Stensen
  • 12 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 11 poeng
  • Gunn Sundvik
  • 11 poeng
  • Roger Granli
  • 10 poeng
  • Knut Melum
  • 10 poeng
  • Mattias Granheim
  • 10 poeng
  • Arnt Reitan
  • 10 poeng
  • Arne Stenvik
  • 10 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 8 poeng
  • Birger Gåsbakk
  • 8 poeng
  • Arve Aasen
  • 7 poeng
  • Per Einar Arvasli
  • 7 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 7 poeng
  • Pål Holand
  • 6 poeng
  • Knut Fagerli
  • 5 poeng
  • Arnold Sivertsen
  • 5 poeng
  • Tobias Åberg
  • 5 poeng
  • Ole Bruvoll
  • 5 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 5 poeng
  • Tormod Bruce Solstad
  • 5 poeng
  • Arne Oliver Lund Tangen
  • 5 poeng
  • Isak Valfridsson
  • 5 poeng
  • Tor-Erik Eriksson
  • 5 poeng
  • Jan Arild Deviktangen
  • 5 poeng
  • Rolf Storaunet
  • 5 poeng
  • Åshild Storaunet
  • 5 poeng
  • Leen T'Syen
  • 5 poeng
  • Svein Arne Bjørkås
  • 5 poeng
  • Trond Kåre Sundvik
  • 5 poeng
  • Leif Tore Reitan
  • 4 poeng
  • Ole Verner Sundvik
  • 3 poeng
  • Hallgeir Ditløv
  • 3 poeng
  • Daniel Gåsbakk
  • 2 poeng
  • Venke Sundvik
  • 2 poeng
  • Runar Linmo
  • 1 poeng
  • Eirik Sklet
  • 1 poeng
  • Leif Skåle
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Sigve og Eilif Sandvik
  • 25 poeng
  • Peder Sundvik
  • 23 poeng
  • Erik Mathias Fjelde
  • 15 poeng
  • Isak Valfridsson
  • 5 poeng
  • Arne Oliver Lund Tangen
  • 5 poeng
  • Lars Isak Gjertsås
  • 5 poeng
  • Tobias Åberg
  • 5 poeng
  • Ole Verner Sundvik
  • 3 poeng

Antall felte

  • Rev
  • 156 stk
  • Mink
  • 33 stk
  • Kråke
  • 183 stk
  • Røyskatt
  • 282 stk
  • Mår
  • 164 stk
  • Ravn
  • 68 stk
  • Grevling
  • 6 stk

Oversikt rev

  • Kjell Einar Bakken
  • 11 stk
  • Arve Åness
  • 9 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 8 stk
  • Arne Aarnes
  • 7 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 7 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 6 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 6 stk
  • Jan B Totsås
  • 5 stk
  • Jens Ragnar Kalvik
  • 5 stk
  • Sigvart Hals
  • 4 stk
  • Jan Håvard Holand
  • 4 stk
  • Odd Hermann Totland
  • 4 stk
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 4 stk
  • Geir Kirste
  • 4 stk
  • Arve Nordbakk
  • 4 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 3 stk
  • Oddvar Aagård
  • 3 stk
  • Roy Vebjørn Kveliaunet
  • 3 stk
  • Harry Storaunet
  • 3 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 3 stk
  • Erik Mathias Fjelde
  • 3 stk
  • Magnar Holand
  • 3 stk
  • Oddvar Sundvik
  • 3 stk
  • Morten Skåle
  • 2 stk
  • Arne Jostein Devik
  • 2 stk
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 2 stk
  • Jens Martin Ness
  • 2 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 2 stk
  • Lars Jakob Holand
  • 2 stk
  • Vegard Devik
  • 2 stk
  • Per Joar Bergli
  • 2 stk
  • Roger Granli
  • 2 stk
  • Arnt Reitan
  • 2 stk
  • Knut Melum
  • 2 stk
  • Tommy Åberg
  • 2 stk
  • Jan Arild Deviktangen
  • 1 stk
  • Svein Arne Bjørkås
  • 1 stk
  • Arnold Sivertsen
  • 1 stk
  • Algot Østborg
  • 1 stk
  • Jørgen Bergli
  • 1 stk
  • Kjell Gjertsås
  • 1 stk
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 1 stk
  • Tormod Bruce Solstad
  • 1 stk
  • Knut Fagerli
  • 1 stk
  • Tobias Åberg
  • 1 stk
  • Birger Gåsbakk
  • 1 stk
  • Arne Oliver Lund Tangen
  • 1 stk
  • Martin Haugen
  • 1 stk
  • Isak Valfridsson
  • 1 stk
  • Ole Bruvoll
  • 1 stk
  • Trond Kåre Sundvik
  • 1 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 1 stk
  • Bo Sundvik
  • 1 stk
  • Tor-Erik Eriksson
  • 1 stk
  • Jim Magnus Østborg
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Lars Erik Lindahl
  • 19 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 12 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 11 stk
  • Arve Åness
  • 10 stk
  • Bo Sundvik
  • 8 stk
  • Sigvart Hals
  • 7 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 6 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 6 stk
  • Svein Eggen
  • 5 stk
  • Jan B Totsås
  • 5 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 5 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 5 stk
  • Vegard Devik
  • 5 stk
  • Jens Martin Ness
  • 4 stk
  • Svenn Håvard Bergli
  • 4 stk
  • Peder Sundvik
  • 4 stk
  • Tor Arne Moen
  • 4 stk
  • Jan Reidar Holand
  • 4 stk
  • Bjarne Bruvoll
  • 3 stk
  • Sigve og Eilif Sandvik
  • 3 stk
  • Stein Erik Granli
  • 2 stk
  • Gunn Sundvik
  • 2 stk
  • Bjørn Evert Holand
  • 2 stk
  • Ole Andreas Sivertsen
  • 2 stk
  • Jon Ove Lundemo
  • 2 stk
  • Mattias Granheim
  • 2 stk
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 1 stk
  • Kjell Gjertsås
  • 1 stk
  • Oddvar Aagård
  • 1 stk
  • Per Einar Arvasli
  • 1 stk
  • Martin Haugen
  • 1 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 1 stk
  • Stig Stensen
  • 1 stk
  • Lars Isak Gjertsås
  • 1 stk
  • Jens Ragnar Kalvik
  • 1 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 1 stk
  • Arne Stenvik
  • 1 stk
  • Algot Østborg
  • 1 stk
  • Rolf Storaunet
  • 1 stk
  • Tommy Åberg
  • 1 stk
  • Åshild Storaunet
  • 1 stk
  • Per Joar Bergli
  • 1 stk
  • Arve Aasen
  • 1 stk
  • Oddvar Sundvik
  • 1 stk
  • Jim Magnus Østborg
  • 1 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 1 stk
  • Morten Skåle
  • 1 stk
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 1 stk