Fellingsbørs

  • Ole Ivar Ness
  • 146 poeng
  • Arne Otto Sandmo
  • 86 poeng
  • Arne Aarnes
  • 64 poeng
  • Arve Åness
  • 61 poeng
  • Oddvar Aagård
  • 54 poeng
  • Sigvart Hals
  • 53 poeng
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 41 poeng
  • Lars Johan Skogmo
  • 40 poeng
  • Bo Sundvik
  • 35 poeng
  • Jon Ove Lundemo
  • 33 poeng
  • Jens Martin Ness
  • 32 poeng
  • Jan B Totsås
  • 32 poeng
  • Alf Joar Aspnes
  • 31 poeng
  • Kjell Einar Bakken
  • 30 poeng
  • Oddvar Sundvik
  • 30 poeng
  • Ørjan Sundvik
  • 28 poeng
  • Magnar Holand
  • 25 poeng
  • Vegard Devik
  • 24 poeng
  • Morten Skåle
  • 21 poeng
  • Jan Håvard Holand
  • 20 poeng
  • Lars Jøran Lundemo
  • 16 poeng
  • Knut Leonard Kalvik
  • 16 poeng
  • Lars Erik Lindahl
  • 15 poeng
  • Kjell Olav Bergli
  • 15 poeng
  • Arnstein Kirste
  • 15 poeng
  • Peder Norvald Lundemo
  • 13 poeng
  • Jon Sigvart Kveli
  • 11 poeng
  • Jens Berglund
  • 10 poeng
  • Vidar Bruvoll
  • 10 poeng
  • Kjetil Formo
  • 10 poeng
  • Arve Nordbakk
  • 10 poeng
  • Eirik Sklet
  • 10 poeng
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 10 poeng
  • Svenn Håvard Bergli
  • 10 poeng
  • Ottar Gudding
  • 10 poeng
  • Ove Kjetil Kveli
  • 8 poeng
  • Tor-Erik Eriksson
  • 8 poeng
  • Stig Stensen
  • 7 poeng
  • Kjell Gjertsås
  • 6 poeng
  • Rolf Åge Aagård
  • 6 poeng
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 6 poeng
  • Lene Wang Rhoden
  • 5 poeng
  • Gunn Sundvik
  • 5 poeng
  • Runar Linmo
  • 5 poeng
  • Jan Arve Myrmo
  • 5 poeng
  • Jim Magnus Østborg
  • 5 poeng
  • Andreas Leistad
  • 5 poeng
  • Dan Oskar Stensen
  • 5 poeng
  • Birger Gåsbakk
  • 5 poeng
  • Hans Erik Ness
  • 5 poeng
  • Wicki Hansen
  • 5 poeng
  • Knut Georg Sandvik
  • 5 poeng
  • Leo Lyngstad
  • 5 poeng
  • Roger Granli
  • 5 poeng
  • Leif Tore Reitan
  • 5 poeng
  • Sven Kveli
  • 5 poeng
  • Sigurd Granli
  • 5 poeng
  • Jens Olav Ringstad
  • 5 poeng
  • Per Joar Bergli
  • 5 poeng
  • Trond Kåre Sundvik
  • 5 poeng
  • Johnny Nilsson
  • 5 poeng
  • Tommy Åberg
  • 5 poeng
  • Stein Erik Granli
  • 5 poeng
  • Edvard Gåsbakk
  • 5 poeng
  • Belmar Fossdal
  • 5 poeng
  • Algot Østborg
  • 4 poeng
  • Ottar Lyngstad
  • 4 poeng
  • Børje Cato Moen
  • 3 poeng
  • Toralf Aspnes
  • 3 poeng
  • Stig Devik
  • 3 poeng
  • Aina Formo
  • 1 poeng

Fellingsbørs ungdom

  • Sigurd Granli
  • 5 poeng

Antall felte

  • Grevling
  • 8 stk
  • Mink
  • 19 stk
  • Rev
  • 136 stk
  • Kråke
  • 121 stk
  • Mår
  • 59 stk
  • Røyskatt
  • 17 stk
  • Ravn
  • 50 stk

Oversikt rev

  • Oddvar Aagård
  • 10 stk
  • Arne Otto Sandmo
  • 9 stk
  • Arne Aarnes
  • 7 stk
  • Kjell Einar Bakken
  • 6 stk
  • Oddvar Sundvik
  • 6 stk
  • Arve Åness
  • 6 stk
  • Bo Sundvik
  • 6 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 6 stk
  • Jens Martin Ness
  • 5 stk
  • Magnar Holand
  • 5 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 4 stk
  • Jan Håvard Holand
  • 4 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 4 stk
  • Kjell Olav Bergli
  • 3 stk
  • Lars Jøran Lundemo
  • 3 stk
  • Kjetil Formo
  • 2 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 2 stk
  • Jon Ove Lundemo
  • 2 stk
  • Sigvart Hals
  • 2 stk
  • Jens Berglund
  • 2 stk
  • Arve Nordbakk
  • 2 stk
  • Vidar Bruvoll
  • 2 stk
  • Knut Leonard Kalvik
  • 2 stk
  • Eirik Sklet
  • 2 stk
  • Peder Norvald Lundemo
  • 2 stk
  • Runar Linmo
  • 1 stk
  • Vegard Devik
  • 1 stk
  • Lene Wang Rhoden
  • 1 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 1 stk
  • Andreas Leistad
  • 1 stk
  • Jim Magnus Østborg
  • 1 stk
  • Dan Oskar Stensen
  • 1 stk
  • Hans Erik Ness
  • 1 stk
  • Ove Kjetil Kveli
  • 1 stk
  • Trond Kåre Sundvik
  • 1 stk
  • Leif Tore Reitan
  • 1 stk
  • Wicki Hansen
  • 1 stk
  • Belmar Fossdal
  • 1 stk
  • Knut Georg Sandvik
  • 1 stk
  • Birger Gåsbakk
  • 1 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 1 stk
  • Tor-Erik Eriksson
  • 1 stk
  • Nils Vidar Bratlandsmo
  • 1 stk
  • Bernt Reidar Gåsbakk
  • 1 stk
  • Sigurd Granli
  • 1 stk
  • Jens Olav Ringstad
  • 1 stk
  • Ottar Gudding
  • 1 stk
  • Jan B Totsås
  • 1 stk
  • Johnny Nilsson
  • 1 stk
  • Roger Granli
  • 1 stk
  • Leo Lyngstad
  • 1 stk
  • Tommy Åberg
  • 1 stk
  • Rolf Åge Aagård
  • 1 stk
  • Jan Arve Myrmo
  • 1 stk
  • Edvard Gåsbakk
  • 1 stk
  • Per Joar Bergli
  • 1 stk
  • Stig Stensen
  • 1 stk

Oversikt mår

  • Arne Otto Sandmo
  • 8 stk
  • Lars Johan Skogmo
  • 6 stk
  • Jon Ove Lundemo
  • 4 stk
  • Morten Skåle
  • 4 stk
  • Sigvart Hals
  • 4 stk
  • Ørjan Sundvik
  • 4 stk
  • Arve Åness
  • 4 stk
  • Arnstein Kirste
  • 3 stk
  • Leif Arnold Lyngstad
  • 3 stk
  • Arne Aarnes
  • 2 stk
  • Ole Ivar Ness
  • 2 stk
  • Svenn Håvard Bergli
  • 2 stk
  • Jon Sigvart Kveli
  • 2 stk
  • Lars Erik Lindahl
  • 2 stk
  • Ottar Gudding
  • 1 stk
  • Kjell Gjertsås
  • 1 stk
  • Vegard Devik
  • 1 stk
  • Knut Leonard Kalvik
  • 1 stk
  • Stein Erik Granli
  • 1 stk
  • Sven Kveli
  • 1 stk
  • Gunn Sundvik
  • 1 stk
  • Alf Joar Aspnes
  • 1 stk
  • Bo Sundvik
  • 1 stk