skjermbilde

JaktiLiernekortet er oppdatert og i salg på Inatur

JaktiLierne og Lierne JFF har gjennom høsten samarbeidet om å innhente nye grunneiertillatelser for salg av smårovviltkort på eiendommer i Lierne. Smårovviltkortet er i salg på Inatur, hvor du også finner oppdaterte kart over områder og eiendommer som er med i ordningen. Jaktkortet/grunneiertillatelsen er en forutsetning både for jakt og fangst med feller.

Kortet kjøper du her: www.inatur.no