bilde-av-rapporten

JaktiLierne-tiltak gir effekt

5 år med JaktiLierne-tiltak har gitt resultater og ønsket effekt. Lokale jegere, grunneiere, kommunen og Fjellstyrene i Lierne har, med stor dugnadsinnsats og forankring i sterk jakt- og forvaltningsinteresse, samarbeidet godt om tiltak for å øke jaktinteressen for smårovvilt i kommunen. En del av målsettingen for prosjektet handlet om å bremse veksten av smårovviltbestander for å se om det gav seg utslag i mer småvilt (hønsefugl) å jakte på. Vi kan med relativt stor tyngde påstå at det er resultatet.

I tett samarbeid med Nord Universitet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det samlet inn et solid datagrunnlag for å kartlegge og evaluere effekter. Når dette kan sammenstilles mot data fra tilgrensende forskningsprosjekter som har pågått i Lierne over den siste 10-årsperioden blir dette et relativt unikt materiale. NINA har oppsummert resultater og erfaringer i et eget NINA-temahefte, nr. 79 som kan lastes ned her.

Jakt i Lierne – Om smårovvilt, rev og hønsefugl.pdf

Her vil dere finne masse spennende kunnskap om prosjektet, som vi håper inspirerer til å støtte opp om JaktiLierne-tiltak i nye 5 år.

God lesing!