sprreunderskelse

Spørreundersøkelse om JaktiLierne.

JaktiLierne har sendt ut en spørreundersøkelse på e-post til personer som på en eller annen måte har hatt en relasjon til JiL-prosjektet i løpet av de 5 årene det har pågått, som jeger, grunneier, organisasjon eller annet.

Vi håper alle tar seg tid til å svare så godt de kan og at vi da får et godt grunnlag å jobbe videre med i prosjektet. Vi planlegger mot å videreføre JiL-prosjektet i minimum 3 år til.

Undersøkelsen er anonym på den måte at vi ikke har mulighet til å spore fra hvilken e-post svaret er sendt, og fakta fra undersøkelsen vil bli sammenstilt på en generell måte. Alle som svarer er med i trekking av en fin premie.

Har du ikke fått tilsendt mail den 02.12.2019, men ønsker å svare på undersøkelsen, kan du sende en mail til [email protected] så vil du få tilsendt en link til undersøkelsen på mail.