dsc_2845

Innsamling av rødrevskrotter

Innsamlingen av rødrevskrotter i samarbeid med NINA gjennomføre også i sesongen 2020/2021. De fire foregående sesongene har i snitt 80% av alle felte rever i  kommunen blitt levert inn i ordningen. Skrottene går som i tidligere sesonger til en rekke analyser hos NINA og inngår i et innholdsrikt og interessant datasett om rev i dette området. Det er ønskelig å få inn så mange rever som mulig.

De som leverer inn rev får tildelt et lodd pr rev, og er med i trekningen av to premier à 5000 kr.

Rev leveres inn ved å kontakte grendekontakt eller fjellstyrekontoret.

Noen viktige opplysninger:

  • Rev som leveres inn må være innmeldt i fellingsbørsen og merket med FellingsID og Jegernavn.
  • Vær nøye med at du fører på riktig ID og skriv gjerne på embalasjen i tillegg til merkelappen.

– Dette er viktig for at vi og NINA skal finne igjen opplysningene knyttet til den enkelte rev, samt at du som jeger får tildelt riktig antall lodd

  • Ved innlevering av flere rever ønskes disse pakket/merket hver for seg.
  • Reveskrotten kan gjerne leveres flådd, om du ønsker å ta vare på skinnet.
  • Frist for innlevering av rev er 20. april 2021

Hannrev på 8,3 kg går også fint å pakke i bærepose for innleveringBildet viser tre reveskrotter pakket i pose vs en utstrakt frosset rev.

Vi minner også om at en rev får plass i en vanlig bærepose, og at det er ønskelig at reven om mulig pakkes slik eller tilsvarende, da det forenkler både håndtering, lagring og transport. Merk da med en merkelapp festet til posen og skriv gjerne id og navn direkte på posen med tusj i tillegg.