gopr0422-2

Hvor mye rødrev finnes det i Lierne? Oppfordring til innsamling av rødrevskit for DNA-analyse

«Hvor mye rødrev finnes det i denne kommunen»? Et spørsmål mange har stilt – både grunneiere, jegere, lokal og sentral forvaltning. Det finnes ikke noe godt svar på nettopp det spørsmålet. Men med støtte fra kommune, fylkeskommuner og fylkesmenn gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå pilotprosjektet «Hvor mye rødrev finnes det?» i Lierne kommune. Målet med prosjektet er nettopp å finne gode metoder for å estimere faktisk tetthet av rødrev.

I dette prosjektet vil vi benytte ulike metoder – kamera og åteblokker, urin og skitprøver for DNA-analyse. For å kunne sjekke om studieperioden er lang nok og om metodene vi bruker fanger opp alle revene som er i studieområdet vil vi kjøre en intensivperiode med skitinnsamling for DNA prøver parallelt med kamerastudiet og i en periode seinere på våren.

Vi ber derfor alle som er ute på tur eller jakt innenfor studieområdet om å samle inn rødrevskit i perioden 5-25. februar, og 5-25. april. Alle rødrevprøver som samles inn vil bli godtgjort med 50 kr per stk. Det er da en forutsetning at alt er skikkelig merket slik at vi kan benytte materialet.

Dersom du er interessert i å være med på innsamlingen – ta kontakt med Nils Vidar Bratlandsmo (99168454), Fjellstyrene i Lierne for å få prøveglass, lapper og hansker.
Rødreven ferdes gjerne langs skuterløyper/skiløyper og skogsbilveier. Dette er derfor egnede steder å lete etter skit. Pass på at du ikke samler inn skit fra hund! Revens ekskrementer har en karakteristisk snurr, og det vil ofte være mye hårrester, som stikker ut som en liten tupp på slutten av ekskrementet.

Kart over studieområde og plassering av kamerastasjonene (klikk på kartet for større visning):

Forsøksområde

Ved funn av rødrevskit
1) Fyll ut prøvelappen. Viktig at all informasjon blir fylt inn. Legg prøvelappen i zip-lock posen saman med prøveglasset.
2) Nøyaktige koordinatene på funnsted må oppgis i UTM og rett sone (32/33).
3) BRUK HANSKER!
4) Ved prøvetaking er det viktig at prøven ikke «forurenses» med DNA fra andre prøver. Benytt
derfor et rent og egnet verktøy som for eksempel en kniv eller bryt skiten av med fingrene. BRUK HANSKER!
5) Bryt revskiten tvert av, ved ca. 1 cm. Børst bort eventuell snø! Legg prøven rett i prøveglasset, og vend glasset et par ganger slik at prøven dekkes med Silicagel (tørkestoff).
6) Skitprøver på oransje silica trenger ikke fryses.
7) Lever prøven til Nils Vidar Bratlandsmo for registrering.

For mer informasjon – følg denne lenken:

Informasjon_pilotprosjekt2_2016_NEE NINA