img_1320

Mårfangsten så langt

(foto ovenfor – Lars Erik Lindahl)

Mårsesongen er godt igang, og det kan virke som at måren er litt mer velvillig i år sammenlignet med i fjor, selv om det kanskje varierer noe mellom ulike deler av kommunen.

Nedenfor finner du en kort statusoppsummering over innmeldte mårer på fellingsbørsen pr 10.12.2015

Det er innmeldt 27 mår hvorav 23 i feller og 4 felt for hund

Område/ grend:

De innmeldte mårene fordeler seg geografisk på:

 • 1 x Berglia / Blåfjella
 • 5 x Kveli / Murusjøen
 • 2 x Lenglingen / Aspneset
 • 1 x Rengen / Ulen
 • 8 x Sandsjøen / Muru
 • 10 x Sandøla

Feller:

Av de 23 innmeldte fellefangede mårene har 21 lagt inn felletype og det fordeler seg på:

 • 1 stk i Syningfelle
 • 5 stk i Kania 2000
 • 12 stk i Conibear eller Belisle 120
 • 3 stk i Conibear 160

Åte/ Agn:

14 har lagt inn åte/ agntype og de fordeler seg slik:

 • 3 x Honning + elgkjøtt
 • 3 x Honning + hare
 • 1 x Honning + hundefor
 • 1 x Honning + fisk
 • 2 x Honning
 • 1 x Hare + meisebolle
 • 1 x Slakteavfall
 • 1 x Hare
 • 1 x Ekorn

Kjønn:

9 stk hann, 7 stk hunn, 11 stk ukjent/ vet ikke

Vekt (uoffisiell):

Vi kjenner til vekt for 10 av innmeldingene og minste innmeldte er på 0,98 kg (hunn) og største er på 1,75 kg (hann). Snittvekt hann: 1,57 kg , Snittvekt hunn: 1,29 kg

Tilleggsopplysninger:

Vi kjenner til at 4 av de fangede mårene er fanget i innbygd kasse/ bakkesett.

DSC_2170mlogo

PS!: Fortsett med å legge inn opplysninger når dere melder inn fangst, dette er både interessant og nyttig 😉