jaktiliernekortet

JaktiLiernekortet i salg

JaktiLierne har satt i gang et arbeid med å samle grunneiere i kommunen til et felles jaktkort for smårovvilt. Vi har allerede fått statsallmenningene, noen grunneierlag og flere private grunneiere med i ordningen, og har derfor allerede satt i gang salget. Det selges kun årskort (365 dager), til en pris av 200,-. Pr. i dag er det ett kort som gjelder for Sørli og ett kort for Nordli.

DSC_8581

Kart over områder som inngår i ordningen vil bli oppdatert etterhvert som nye grunneiere tar del i samarbeidet.

Kartet og ytterligere informasjon finner du her: Jaktilierne-kortet

DSC_2199