Skuddpremieskjema

 

Skjemaet viser utslag på skuddpremieutbetalinger i et år med lavt uttak (2006/2007), mot et år med høyt uttak (2011/2012), med en total premiepott på 50 000,- i begge sesonger.

Budsjettregulert skuddpremie.
Budsjett 50 000
Poengverdi 2006/2007 50 000/315 = 159
Art Verdi pr. dyr Antall 2006/2007 Totalverdi Kr. Pr. dyr
Rev 5 34 170 794
Mår 5 8 40 794
Grevling 3 0 0 476
Mink 3 25 75 476
Røyskatt 1 7 7 159
Korp 1 5 5 159
Kråke 1 18 18 159
Totalt     315
Poengverdi 2012/2013 50000/1597 = 31
Art Verdi pr. dyr Antall 2006/2007 Totalverdi Kr. Pr. dyr
Rev 5 144 720 157
Mår 5 152 760 157
Grevling 3 0 0 94
Mink 3 10 30 94
Røyskatt 1 46 46 31
Korp 1 8 8 31
Kråke 1 33 33 31
Totalt     1597

I 2006/2007 ble ett poeng verdt 159 kroner og skuddpremien på rev ble 159×5 = 794

I 2011/2012 ble ett poeng verdt 31 kroner og skuddpremien på rev ble 31×5 = 157