ÅRSRAPPORT 2015_FoU-delen av JiL-prosjektet_med to vedlegg_2