0a76ac42-937a-4cbe-978e-01e295c5cdfa

9246 – Mår

Sesong: 2022/2023

Jeger: Arve Åness

Grend: Sandøla

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 24.01.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: Hare og honning