8160 – Mår

Sesong: 2021/2022

Jeger: Sigve Storaunet

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 23.01.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: