8081 – Kråke

Sesong: 2021/2022

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Nesset

Antall: 7

Fellingsdato: 25.11.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: Fisk, elg