7140 – Mår

Sesong: 2020/2021

Jeger: Knut Georg Sandvik

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Hartkjølmyra

Antall: 1

Fellingsdato: 10.01.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Kania 2000

Åte/agn: Grævfisk