7127 – Mår

Sesong: 2020/2021

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 20.12.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 160

Åte/agn: