6283 – Røyskatt

Sesong: 2019/2020

Jeger: Stig Stensen

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 01.03.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: