6284 – Røyskatt

Sesong: 2019/2020

Jeger: Tove Anette Aspnes

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 23.02.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: