6150 – Mår

Sesong: 2019/2020

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 07.12.19

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: