3046 – Mår

Sesong: 2016/2017

Jeger: Alf Joar Aspnes

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 07.11.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: