3035 – Kråke

Sesong: 2016/2017

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 15.10.16

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: