2674 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Oddvar Sundvik

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 06.03.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 160

Åte/agn: Fisk