2628 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Peder Sundvik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 20.02.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Syning

Åte/agn: