2610 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 07.03.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: hare, vom, spekk