2611 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: djupvatnet

Antall: 1

Fellingsdato: 07.03.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 120

Åte/agn: hare, honning