2523 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Bjarne Bruvoll

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Lutterdalsberget

Antall: 1

Fellingsdato: 21.02.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 160

Åte/agn: Makrell & honning