2524 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ottar Lyngstad

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 22.02.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: